תרגילים לחזה

הרחקה אופקית עם משקולות יד לכתף אחורית

הרחקה אופקית עם משקולות יד לכתף אחורית

הרחקה אופקית עם משקולות יד לכתף אחורית

תרגילים לרגליים

הרחקה אופקית עם משקולות יד לכתף אחורית

הרחקה אופקית עם משקולות יד לכתף אחורית

הרחקה אופקית עם משקולות יד לכתף אחורית

תרגילים לגב

הרחקה אופקית עם משקולות יד לכתף אחורית

הרחקה אופקית עם משקולות יד לכתף אחורית

הרחקה אופקית עם משקולות יד לכתף אחורית

תרגילים לכתפיים

הרחקה אופקית עם משקולות יד לכתף אחורית

הרחקה אופקית עם משקולות יד לכתף אחורית

הרחקה אופקית עם משקולות יד לכתף אחורית

תרגילים ליד קדמית

הרחקה אופקית עם משקולות יד לכתף אחורית

הרחקה אופקית עם משקולות יד לכתף אחורית

הרחקה אופקית עם משקולות יד לכתף אחורית

תרגילים ליד אחורית