הסכם זה מהווה הסכם מתן קבלת שירות בין צד א' (בוזגלו מרדכי) לצד ב' (להלן:הלקוח).

הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לגברים ונשים כאחד.

כותרות הסעיפים וסעיפי המשנה בהסכם זה משמשות לצורכי נוחות בלבד, והן לא תשמשנה באופן כלשהו לפרשנות הסכם זה.

תנאים:

  1. להלן צד א' (בוזגלו מרדכי) מתחייב לתוצאות מלאות לצד ב' (להלן הלקוח) כל עוד והלקוח השלים במלואם ועמד בתוכנית ובתפריט שהותאמו לו מראש במשך שלושה חודשים. 
  2. צד א' (בוזגלו מרדכי) אינו לוקח אחריות משפטית במישורין או בעקיפין על מצב בריאותי או נפשי שהוצהר או שלא הוצהר ע"י צד ב' במישורין או בעקיפין.
  3. צד ב' (להלן: הלקוח) מתחייב שכל הפרטים הבריאותיים (לרבות: מצב רפואי) בשאלון שהוצהר מראש ע"י צד ב' (להלן: הלקוח) נכונים ושקופים ולא הוחסר בהם פרט, במידה ויש עדכון במצבו הרפואי או הנפשי של צד ב' (להלן: הלקוח) על צד ב' לעדכן מידית את צד א' (להלן: בוזגלו מרדכי) וביודעין שאינו לוקח אחריות משפטית במישורין או בעקיפין על מצבו.
  4. כל תוכנית של צד ב' (להלן: הלקוח) נכתבת בגדר המלצה בלבד ועל צד ב' (להלן: הלקוח) לעשות בהם כרצונם. 
  5. התוכניות והתפריטים נכתבים מהניסיון של צד א' (להלן: בוזגלו מרדכי) בתחום הפיתוח גוף וכזוכה בתואר מר ישראל לשנים 2018 ו2020 ובהכשרה מקצועית שצבר במכון וינגייט בלימודים תחת קורס מאמן חדר כושר (בה"ד 8) ומניסיון שצבר עם מאות לקוחות.
  6. חתימה על הסכם זה מותנת בכך שצד ב' (להלן: הלקוח) מעל גיל 18 ובמידה ואינו מעל גיל 18 חתימת הסכם זה מחויבת בחתימה של אופוטרופוס. 

שקיפות:

  1. ברגע העברת התוכנית והתפריט התזונתי על צד ב' (להלן: הלקוח) חל איסור להעביר לאף אדם אחר וזאת בשל הפרת זכויות יוצרים) ואף פגיעה באדם שבמכוון או שלא במכוון שעלול לבצע תוכנית אימון או תפריט תזונה שאינם מותאמים לו.
  2. לצד א' תהיה הזכות להציג,לפרסם,לשווק את תוצאות צד ב' במדיות השונות לרבות: תמונות ותכתובות, כל עוד צד א' לא ביקש מפורשות בכתב אחרת.

מדיניות ביטולים: 

  1. ברגע רכישת המסלול וקבלת תוכנית האימונים והתזונה לצד ב' (להלן:הלקוח) לא תיהיה אפשרות לקבל החזר כספי חלקי או מלא לאחר חתימת הסכם זה.
  2. במקרים מיוחדים תינתן "הקפאת מנוי".